Page content

Disclaimer

De artikelen, cursussen, boeken, trainingen en persoonlijke coaching op deze site hebben als doel volwassenen te helpen zichzelf te helpen aan een leuker en gelukkiger leven. Ze zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor de verwerking of oplossing van psychische stoornissen, verslavingen, depressies of trauma’s. Neem hiervoor contact op met uw huisarts of raadpleeg een psycholoog.

De inhoud van deze website, alsmede de daarop aangeboden en daaraan gerelateerde producten, zijnde artikelen, cursussen, boeken, trainingen en persoonlijke coaching, zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om deze voor commerciële doeleinden openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Gelieve hiervoor contact op te nemen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Bij de samenstelling van de inhoud is uiterste zorg besteed. Toch blijft het mogelijk dat deze op sommige punten onvolledig of onjuist is. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. PJ8 behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder aankondiging of verplichting door te voeren.

PJ8 is niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledigheden, misbruik door derden of handelingen op grond van de inhoud van deze website en de aangeboden artikelen, e-books, e-cursussen, trainingen en coaching en sluit derhalve alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en de aangeboden content, producten en diensten.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van PJ8, welke geen eigendom zijn van PJ8, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van PJ8. Hoewel PJ8 uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door PJ8 worden onderhouden wordt afgewezen.

Klik gerust eens door onze categorieën heen: